Om klubben / Indmeldelse
 
Indmeldelse: Aflever en indmeldelsesblanket til klublederen eller kasseren. Blanket her...
Kontingent er 650,-kr. pr. sæson/halvår og opkræves pr. januar og august mdr. via PBS.

Udmeldelse: Ved Kassér Søren Dalby Andersen mail
Ved udmeldelse inde i en sæson refunderes det resterende kontingent ikke.

Bemærk: Når eleven går ud af 7. klasse, udmeldes eleven automatisk af klubben.